Professional Training Certificate and Industrial Employment Program

 • Yuran Percuma
 • Peluang Pekerjaan Dijamin di Syarikat Multi-Nasional atau Syarikat Besar Tempatan
 • Gaji Minimum:  Sijil  - RM1,600, Diploma - RM1,800
 • Tempoh Latihan: 3 - 6 bulan
 • Latihan meliputi teknologi baru termasuk Industry 4.0
 • Latihan and pensijilan adalah dari pengeluar mesin yang bertauliah
 • Program ini adalah khas untuk graduan yang telah tamat pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (Contoh: IKBN, Politeknik, Kolej Vokasional, Kolej Komuniti, and Universiti Tempatan)
 • Pemohon perlu mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap 3) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) atau Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam dari salah satu bidang di bawah ini:
  • Mekanikal
  • Elektrik & Elektronik
  • Pemesinan (Machining)
  • Rekabentuk Produk/ Rekabentuk Industri
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 04-643 7909 (samb 551)